2 min luettu

Joustavaa automaatiota skaalautuvaan palveluliiketoimintaan

23.3.2020 12:25:00

Liiketoiminnan nopea skaalattavuus on monelle kasvavalle palveluyritykselle yksi tärkeimmistä kysymyksistä

Kyse ei ole vain kyvystä hallita lisämyyntiä vaan myös valmiuksista reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin palvelun sisällön ja hinnoittelun joustavuuden avulla. Volyymien kasvaessa kyse on myös yksikkökustannusten alentamisesta.

Financial scalability blog

Palveluliiketoiminnassa yritysten on pystyttävä reagoimaan nopeasti muuttuvaan kysyntään; sen määrään ja laajuuteen.

Kuinka voidaan joustaa, tuoda markkinoille nopeasti uusia palveluita ja liiketoimintamalleja?

Kuinka toimittaa sujuvia palvelukokemuksia johdonmukaisesti asiakaskohtaisten vaatimusten mukaan?

Ja nämä ilman, että kannattavuus heikkenee.

Miksi palveluliiketoiminnan skaalaaminen on niin vaikeaa?

Monilla yrityksillä on skaalausongelma, koska niiden järjestelmät eivät tue palveluiden kaupallistamista.

Yritykset yrittävät hallita palveluluettelonsa, digitaalisen sopimusten elinkaaren, käyttöperusteisen hinnoittelun ja toistuvan laskutuksen järjestelmillä, jotka ovat siihen sopimattomia. Esimerkkinä tästä vanhat ERP-järjestelmät, jotka on suunniteltu hallitsemaan fyysistä tuotemyyntiä ja -toimitusta.

Heikosti palvelevat järjestelmät eivät anna joustavuutta reagoida markkinoiden muutoksiin nopeasti. Asiakaskohtaisia tarpeita ei voida hoitaa tehokkaasti ilman palveluliiketoimintaan suunniteltuja ohjelmistoja.

Laskutustietojen ja prosessien korjaamiseksi tarvitaan manuaalista työtä. Laskutukseen tarvittavia tietoja joudutaan yhdistämään useista lähteistä ja kohdistamaan tiedot käsin asiakassopimuksen mukaiseen hinnoitteluun. Lisäksi jokainen uusi asiakas lisää käsin tehtävän työn määrää.

Manuaaliseen työhön perustuva lähestymistapa on hidasta ja kallista sekä erittäin virhealtista. Se aiheuttaa huomattavia liikevaihdon vuotoja, tyypillisesti jopa 5 - 10% vuodessa.

Palveluprosessi tarvitsee joustavaa automaatiota

Palveluprosessi tarvitsee automaatiota, jotta voidaan hallita kasvavaa volyymiä ja samalla vähentää keskimääräisiä kustannuksia kysynnän lisääntyessä. Tavoitteena tulisi olla joustavuus mukauttaa kokonaisvaltaista palvelukokemusta ja automatisoida back-office -toiminnot. Automaatio mahdollistaa uusien liiketoimintamallien ja uusien hinnoittelumallien lanseeraamisen alusta loppuun muutamassa päivässä - kuukausien tai vuosien sijasta.

Palveluliiketoiminnan laskuttamiseen tarkoitettu ohjelmisto tuo joustavuutta liiketoiminnan skaalaamiseen.

Kun valitset järjestelmää yrityksesi kasvun tukemiseksi, on tärkeää listata ohjelmistolle asetettavat vaatimukset, sillä kyky hoitaa laskuttaminen ei yksinään riitä.
  1. Helppo palveluluettelon hallinta: tuotteet ja hinnat.
  2. Hyvät työkalut palvelutapahtumien tietojen tuontiin useista lähteistä.
  3. Kyky soveltaa erilaisia hinnoittelumalleja eri asiakas- ja sopimustasoille.
  4. Hintojen hallinta digitaalisen sopimuksen koko elinkaaren aikana.
  5. Mahdollisuus automatisoida tarvittaessa myös kaikkein monimutkaisimmat sopimuskohtaiset laskutussäännöt ja -aikataulut.
  6. Älykäs integraatio muihin järjestelmiin.

Skaalautuvuus on yhteinen nimittäjä menestyville palveluyrityksille.

Liiketoiminnan skaalaamiseksi tarvitaan automaatiota, joka joustaa muutosten mukana. Nykyisten liiketoimintasovellusten kyvykkyyksiä on täydennettävä palveluiden hinnoitteluun ja laskutukseen tarkoitetulla ohjelmistolla. Varmista että ohjelmisto integroituu yrityksesi järjestelmiin, jolloin sillä saadaan aitoa joustavuutta liiketoiminnan skaalaamiseen.

Lue miten Technopolis sai joustavan ja skaalattavan palveluprosessin

Lue lisää

 

GOOD SIGN OY

Good Sign on suomalainen, vuonna 2007 perustettu 30-hengen ohjelmistoyritys. Yrityksen asiakkaita ovat muun muassa Fortum, Fujitsu ja Technopolis, joille Good Sign on tuonut merkittäviä asiakastyytyväisyys- ja tulosvaikutuksia parantamalla laskutuksen oikeellisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä automatisoimalla palveluiden toimitusta.

Kerromme mielellämme lisää. Ota yhteyttä! 

Ota yhteyttä

Petri Takala
Kirjoittanut: Petri Takala

Petri is the Vice President of Sales and Marketing. He also leads Good Sign’s solution evolution for selected industries. Petri is an experienced business leader with a strong background in business management systems within several industries.

Post a Comment

Featured